กลุ่มผลิตภัณฑ์ Pool Chlorination


การบำบัดน้ำในสระของคุณไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความใสของน้ำ ยังช่วยให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อจากน้ำ 

Waterco มีผลิตภัณฑ์ salt chlorinator เครื่องเติมสารเคมี และการแก้ไขแบบอัตโนมัติที่หลากหลาย ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาให้น้ำในสระใสสะอาดและปลอดภัยสำหรับคนที่มาว่ายน้ำ เครื่องเติมสารเคมีอัตโนมัติสามารถวัดและควบคุมความเข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ (คลอรีน) และค่าพีเอช (กรด) ให้อยู่ในระดับที่ตั้งค่าไว้ได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่เครื่อง salt chlorinator อัจฉริยะผลิตคลอรีนด้วยวิธีเดียวกับที่ผลิตในโรงงาน เพียงแต่มันผลิตในสระของคุณเลย