เครื่องเติมคลอรีนให้สระน้ำและสปา

การบำบัดน้ำในสระของคุณไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความใสของน้ำ ยังช่วยให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อจากน้ำ 


Waterco มีผลิตภัณฑ์ salt chlorinator เครื่องเติมสารเคมี และการแก้ไขแบบอัตโนมัติที่หลากหลาย ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาให้น้ำในสระใสสะอาดและปลอดภัยสำหรับคนที่มาว่ายน้ำ เครื่องเติมสารเคมีอัตโนมัติสามารถวัดและควบคุมความเข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ (คลอรีน) และค่าพีเอช (กรด) ให้อยู่ในระดับที่ตั้งค่าไว้ได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่เครื่อง salt chlorinator อัจฉริยะผลิตคลอรีนด้วยวิธีเดียวกับที่ผลิตในโรงงาน เพียงแต่มันผลิตในสระของคุณเลย

  Pool & Spa Tips - Salt Chlorination 

   

  Is there a difference between ‘salt chlorinator’ chlorine and ‘normal’ chlorine?

  A salt chlorinator makes chlorine the same way a chlorine factory does. The difference is that it is manufactured in your pool. Liquid chlorine is approximately 12.5% pure, whereas Electrochlor’s chlorine is 100% pure.
   

  Will I ever need to add standard pool chlorine again? 

  From time to time it may become necessary to add some chlorine to the pool. This may be due to heavy rain or if the chlorine level needs to be shocked back up.
   

  Does the salt damage pool equipment?

  No. Low levels of salt have relatively insignificant corrosive effects on pool fittings and equipment.
   

  How do I get started?

  It’s easy! After installing your salt chlorinator, you simply add the recommended amount of salt to your pool and choose your desired chlorine level.
   

  How much salt will I need?

  1 kg of salt in 1,000 litres of water raises the salt level by 1,000ppm. Therefore, 420 kg of salt will raise a 70,000 litres pool from 0 ppm to 6,000 ppm.
   

  What type of salt should I use?

  High purity salt, it is important that the salt does not contain additives. Any common salt (like table salt) usually has an additive that may have staining properties.   

  Recently Viewed Products

   Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus