การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 
Waterco เป็นบริษัทนานาชาติที่ก่อตั้งมายาวนาน เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับ:
 
  • การแสดงสัตว์น้ำ - ระบบ Life Support Systems (LSS) สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ การแสดงน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์และปลาคาร์ป
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบระบบหมุนเวียนที่มีการกรองน้ำเข้าสำหรับเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลา
 

    Recently Viewed Products

      Copyrights© 2024 Waterco | Website Development by Stimulus